Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล เข้าร่วมประชุม EPS Conference in Ulsan

บรรยกาศวันสงกรานต์ ปี 2554

การจัดงานประเพณีสงกรานต์แรงงานไทยในเกาหลีใต้

สงกานต์ 2554 วันที่ 10 เม.ษ. 2554 ณ อันซาน (หนังสือพิมพ์โจซอน)

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์แรงงานไทย 2554 รับของขวัญของรางวัลมากมาย

ประเพณีสงกรานต์เเรงงานไทย 2554

การแข่งขันฟุตบอล 16 พฤษภาคม 2553

เตือนแรงงานเกาหลีใต้ ถูกยึกใบกาม่าไม่มีสิทธิ์กลับเข้าเกาหลีใต้

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมแรงงานไทย เมืองอันซัน

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2554

ผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อแรงงานไทย

TOP