Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอล 16 พฤษภาคม 2553

เตือนแรงงานเกาหลีใต้ ถูกยึกใบกาม่าไม่มีสิทธิ์กลับเข้าเกาหลีใต้

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมแรงงานไทย เมืองอันซัน

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2554

ผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อแรงงานไทย

การแข่งขันฟุตบอล วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รมว.แรงงานขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยที่เกาหลี

โฆษก ก.แรงงาน แจงความคืบหน้าภารกิจที่เกาหลี

ทูตเกาหลีร่วมหารือรมว.แรงงาน เจรจาเพิ่มโควตาจัดส่งแรงงานไทย

ก.แรงงานฝึกอบรมและจัดส่งคนงานไทยไปทำงานเกาหลีรอบแรก บิน ๑๔๙ คน

TOP