Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารขอรับการสงเคราะห์เงินจากกอง...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่17 ส.ค. 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับแรงง...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่02 ส.ค. 2564

“น้องสิทธิ” (Line Off...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่29 มิ.ย. 2564
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศ

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 01/07/2564

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

TOP