Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOEL ขยายเวลาวีซ่า E-9 ออกไปอีก 1...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่19 เม.ย. 2564

อนุญาต E-9 ทำงานภาคเกษตรได้ชั่วคร...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่16 ก.พ. 2564

ปี 2564 MOEL อนุญาตให้จ้างแรงงาน...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่27 ม.ค. 2564
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาออนไลน์ "การจัดตั้งร้านอาหารไทยในเกาหลี"

จำนวนการเข้าชม 1 ครั้ง เผยแพร่โดย 14/05/2564

มอบโล่ อสร.ดีเด่น 2563

จำนวนการเข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่โดย 10/05/2564

การพบปะหารือการจ้างงานตามฤดูกาล จ.คังวอน

จำนวนการเข้าชม 77 ครั้ง เผยแพร่โดย 04/02/2564

การเข้าร่วมประชุม 2020 EPS Conference in Tongyeong

จำนวนการเข้าชม 820 ครั้ง เผยแพร่โดย 22/06/2563
ประกาศ

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 11/05/2564

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 23/04/2564

ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 20/03/2563

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

TOP