Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงงาน E-9 ที่กลับไปพักต้องยื่นใบ...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่12 พ.ค. 2563

ระงับฟรีวีซ่าเข้าเกาหลีใต้ ตั้งแต...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่10 เม.ย. 2563

มาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาห...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่31 มี.ค. 2563
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

(ประกาศ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

จำนวนการเข้าชม 627 ครั้ง เผยแพร่โดย 23/12/2559
ประกาศ

ประกาศ

ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 20/03/2563

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 25/02/2563

วันหยุดราชการของไทยและเกาหลี ปี 2563

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 12/12/2562

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

TOP