Skip to main content

หน้าหลัก

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงยุติธรรมใช้ระบบรายงานตัวสม...

จำนวนการเข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่08 พ.ย. 2565

การตรวจสอบเงินประกันการเดินทางกลั...

จำนวนการเข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่01 พ.ย. 2565

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน...

จำนวนการเข้าชม 392 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่06 ต.ค. 2565
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ทูตแรงงานฯ ประชุม 2022 EPS Meeting

จำนวนการเข้าชม 608 ครั้ง เผยแพร่โดย 21/11/2565

ทูตแรงงานฯ พร้อมภริยา ร่วมงานลอยกระทง ณ เมืองฮวาซอง

จำนวนการเข้าชม 1674 ครั้ง เผยแพร่โดย 08/11/2565

ทูตแรงงานฯ พบสหภาพแรงงานต่างชาติ

จำนวนการเข้าชม 1663 ครั้ง เผยแพร่โดย 08/11/2565

ทูตแรงงานฯ พบ MOEL

จำนวนการเข้าชม 1657 ครั้ง เผยแพร่โดย 08/11/2565
ประกาศ

ประกาศ

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

วิดีทัศน์ที่น่าสนใจ

TOP