Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต่างชาติพำนักผิดกฎหมาย เข้ารับการรักษาได้โดยไม่ถูกจับ

แผนการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (อย่างไม่เป็นทางการ)

สมัครใจกลับประเทศตามกำหนด งดค่าปรับ กลับมา (เกาหลี) ได้ใหม่

ขอเชิญร่วมงาน มหาสงกรานต์อันซัน 2562

อยู่เกาหลีก็ฝึกทักษะวิชาช่าง/วิชาชีพได้

ฝ่ายแรงงานฯ จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติประจำปี 2561

TOP