Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

korea1_COVID

มาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาหลีใต้ เริ่ม 1 เมษายน 2563

การเตรียมเดินทางกลับไทยในช่วงโควิด-19

การรายงานตัวกลับแบบสมัครใจผ่านระบบออนไลน์

ต่างชาติพำนักผิดกฎหมาย เข้ารับการรักษาได้โดยไม่ถูกจับ

แผนการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (อย่างไม่เป็นทางการ)

สมัครใจกลับประเทศตามกำหนด งดค่าปรับ กลับมา (เกาหลี) ได้ใหม่

ขอเชิญร่วมงาน มหาสงกรานต์อันซัน 2562

อยู่เกาหลีก็ฝึกทักษะวิชาช่าง/วิชาชีพได้

TOP