Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป คนไทยเดินทางกลับประเทศได้ 2 ช่องทาง

มาตรการของรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อป้องกันการระบาดรุนแรงของไวรัส COVID-19

ระงับฟรีวีซ่าเข้าเกาหลีใต้ ตั้งแต่ 13 เมษายน 2563

korea5_CoviD

korea4_coVid

korea3_covid

korea2_Covid

korea1_COVID

มาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเกาหลีใต้ เริ่ม 1 เมษายน 2563

การเตรียมเดินทางกลับไทยในช่วงโควิด-19

การรายงานตัวกลับแบบสมัครใจผ่านระบบออนไลน์

TOP