Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

แบบตรวจสอบคุณสมบัติวีซ่า-E-7-4-เบื้องต้น

ข้อมูลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี (รายเดือน)

ข้อมูลแรงงานใหม่ในปี 2564

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 เป็นเงิน 8,590 วอน

การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างชาติ

เงินทดแทนเงินค่าจ้างค้างจ่าย (โซแอ็กเชดังกึม)

มาตรฐานที่พักของแรงงาน ปี 2562

(ข่าว) เงินประกันที่ยังไม่มีการยื่นขอรับเงินคืน

โควต้า EPS ปี 2562

ค่าจ้างขั้นต่ำ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 และวิธีคำนวณค่าจ้างพื้นฐาน

TOP