Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานรุดให้กำลังใจญาติแรงงานไทย ที่เสียชีวิตในเกาหลีใต้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปรับศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุจากประเทศเกาหลี ใต้  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.00 น.
                นาย ยุพ นานา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แรงงานไทยที่เสียชีวิต คือ นายสมภพ  ส่วนเสน่ห์  อายุ  27  ปี   อยู่บ้านเลขที่  85 ม.10 ต.ไผ่ใหญ่  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  เป็นบุตรของ นายสัมพันธ์   ส่วนเสน่ห์  และนางสาคร  สุขสัตย์  ได้ขออนุญาตเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2549 โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน อี.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ไปทำงานกับนายจ้างชื่อ  KIM  YONG LUL  ที่อยู่  345-19  GEUMCHOM SEOUL  ประเทศเกาหลีใต้  ตำแหน่งผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ล่าสุดนายสมภพ ได้เดินทางกลับมาพักผ่อนที่ภูมิลำเนาและกลับไปทำงานในรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552  กับนายจ้างรายเดิม  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  อัตราค่าจ้าง  852,020  KRW หรือคิดเป็นเงินไทยจำนวน 24,700 บาทต่อเดือน  รวมระยะเวลาการทำงานของนายสมภพในประเทศเกาหลีจำนวน  3  ปี  4  เดือน และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552  โดยไม่ทราบสาเหตุ  ซึ่งศพจะเดินทางโดยการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 659 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14.00 น.โดยมีนางสาคร สุขสัตย์  มารดา  และญาติเป็นผู้เดินทางมารับศพเพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก และฌาปณกิจที่วัดกิ่งทอง ม.10 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี
                ในการนี้ นายยุพ  นานา  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับแรงงานที่เสียชีวิตกรณีดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมเป็นเงินทั้ง หมด จำนวน 284,000 บาท  โดยแยกเป็นเงินสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เป็นค่าจัดการศพ 4 หมื่นบาทและเงินช่วยเหลือทายาทกรณีที่แรงงานเสียชีวิตในต่างประเทศอีก 4 หมื่นบาท  เงินสงเคราะห์จากประเทศเกาหลี 145,000 บาท  และเงินประกันชีวิตในต่างประเทศอีก 58,000 บาท
                “ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยต้องการให้แรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง หรือนายจ้างพาไปทำงานในต่างประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิประโยชน์ กรณีที่ต้องไปตกทุกข์ได้ยากถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ   ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ประสบอันตราย  ทุพพลภาพ ถึงเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินช่วยเหลือทายาท  รวมทั้งค่าจ้างทนายต่อสู้คดีในต่างประเทศ  ดังนั้นตนเห็นว่าแรงงานควรสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานกับ กรมการจัดหางานก่อนเดินทางเพียงครั้งละ 300 – 500 บาทตามรายประเทศที่กรมการจัดหางานกำหนด  สมาชิกจะได้รับการคุ้มครองตามระยะเวลาในสัญญาจ้างและบวกเพิ่มระยะเวลาอีก 5 ปี   หากสมาชิกที่กำลังจะหมดอายุขอให้ต่ออายุสมาชิกกองทุนได้ ที่สำนักงานแรงงานไทยในประเทศที่ทำงานอยู่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตน” นาย ยุพ  นานา กล่าวในที่สุด


287
TOP