Skip to main content

หน้าหลัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยในวันแรงงานแห่งชาติ 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัย เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564  (1 พฤษภาคม 2564)

วันแรงงานแห่งชาติ 2564


571
TOP