Skip to main content

หน้าหลัก

รมว.แรงงาน กล่าวปราศรัยในวันแรงงานแห่งชาติ 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวปราศรัย เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564  (1 พฤษภาคม 2564)

วันแรงงานแห่งชาติ 2564


360
TOP