Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

(ประกาศ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

สนร.โซล จัดงานแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/59 ณ เมืองอึยจองบู

ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล จัดการประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

(ประกาศ) รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน พ.ย. 2558

(ประกาศ)รับสมัครบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง

(ประกาศ) รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน 2558

(ประกาศ) รับสมัครบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง

อทป. (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีเปิดงาน Thai Food Fair

อทป. (ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่บาดเจ็บ

TOP