Skip to main content

หน้าหลัก

สหกรณ์ภาคเกษตร NH รับสมัครเจ้าหน้าที่ NH ปฏิบัติหน้าที่อบรมแรงงานแรกเข้าภาคเกษตร 1 อัตรา

สหกรณ์ภาคเกษตร NH มีหนังสือถึง ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่NH ปฏิบัติหน้าที่อบรมแรงงานแรกเข้าภาคเกษตร 1 อัตรา เพื่อทำงานที่ศูนย์อบรมเมืองฮวาซอง หรือเมืองซีฮึง จังหวัดเคียงกี 3 วัน 2 คืน (อังคาร – พฤหัสบดี) ช่วงที่มีการอบรมแรงงาน และทำงานที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เขตซอแดมุน กรุงโซล ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. โดยมีค่าจ้างชั่วโมงละ 9,600 วอน มีค่าล่วงเวลาทำงาน ทำประกันภาคบังคับ 4 ประเภทตามกฎหมาย ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และมีวันลาประจำปี เป็นต้น

รายละเอียดตามประกาศของ NH สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NHโดยตรง โทร. 02-2080-5637 นายลี อึน ซอบ

 


1353
TOP