Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปข่าวกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร เดือนตุลาคม 2560 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

สรุปข่าวกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร เดือนตุลาคม 2560

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

1. แรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2561 จัดกิจกรรมร่วมกับวัดพุทธรังษีโซล วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดพุทธรังษีโซล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแรงงานไทย ผู้แทนชมรม ประชาชนไทย-เกาหลี เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 500 คน

2. แรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2561 จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาทรัพยกรมนุษย์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (HRDK) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดพุทธรังษีโซล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าทีมแรงงานต่างชาติ HRDK ตำรวจพื้นที่ แรงงานไทย และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 40 คน

3. แรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3/2561 จัดกิจกรรมร่วมกับวัดธรรมเจติยาราม เมืองอันซัน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลลานพิธีรอบนอกสนามกีฬาวาสเตเดียม เมืองอันซัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแรงงานไทย ผู้แทนชมรม ประชาชนไทย-เกาหลี เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 400 คน

4. แรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 4/2561 จัดกิจกรรมร่วมกับวัดภาวนาหยางจู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคอนเสิร์ตฮอล มหาวิทยาลัยซอจองแทฮักกโย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย แรงงานไทย ผู้แทนชมรม ประชาชนไทย-เกาหลี เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 300 คน

ภาพกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 1/2561

ภาพกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2561

 ภาพกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 3/2561

 

 ภาพกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 4/2561

 

 

 

 


157
TOP