Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.โซล ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.บุญชัย ดิษฐกุล ที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติในงาน "ครบรอบ 64 ปีของการลงนามความตกลงยุติการยิงของสงครามเกาหลี"

สนร.โซล ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.บุญชัย ดิษฐกุล ที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติในงาน "ครบรอบ 64 ปีของการลงนามความตกลงยุต

สนร.โซล ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.บุญชัย ดิษฐกุล ที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติในงาน "ครบรอบ 64 ปีของการลงนามความตกลงยุติการยิงของสงครามเกาหลี"

โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เชิดชูเกียรติของทหารสหประชาชาติที่ร่วมต่อสู้ในสงครามเกาหลี นาย Lee Nak Yeon นายกรัฐมนตรีเกาหลีได้มอบเหรียญ Order of Civil Merit จากประธานาธิบดีเกาหลีให้แก่ พลตรี บุญชัย ดิษฐกุล

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นำโดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.บุญชัย ดิษฐกุล ซึ่งเป็นบิดาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติของเกาหลีใต้ ชั้นที่ 2 Moran Medal(Peony Medal) จัดโดยกระทรวงรักชาติและทหารผ่านศึก(Ministry of Patriots and Veterans Affairs)

การจัดงานดังกล่าวรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ทหารสหประชาติที่เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามเกาหลี เมื่อปี พ.ศ 2493 -2496 และผู้ประกอบคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ในปีนี้พล.ต.บุญชัย ดิษฐกุล เป็นผู้ได้รับเลือกจากประเทศไทย ซึ่งเคยเข้าร่วมรบต่อสู้ในสงครามเกาหลี ที่เมืองคึมฮวา จังหวัดคังวอน หลังจากสิ้นสุดสงครามท่านยังได้ประกอบคุณความดีนานับประการ อาทิเข้าร่วมการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับสงครามเกาหลี การพัฒนาความสัมพันธ์เกาหลี ไทย สนับสนุนการทำงานของสถานทูตเกาหลีในประเทศไทย ร่วมจัดตั้งสาขาองค์การทหารผ่านศึก 24 แห่ง ให้การสนับสนุนอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลีและMemorial Hall การจัดเตรียมกองทุนสำหรับครอบครัวของทหารผ่านศึกที่มีรายได้น้อย และร่วมแก้ปัญหาการยกเว้นวีซ่าของผู้อพยพชาวเกาหลีอีกด้วย

 

งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ แฮนด์บอลล์ ยิมเนเซียม โอลิมปิกปาร์ค กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บรรยากาศเต็มไปด้วยความภูมิใจและปลาบปลื้มปิติยินดีกันทั่วหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 


141
TOP