Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาหลีใต้ ร่วมจัดการอบรมแรงงานไทย รุ่นที่ 506 ณ ศูนย์อบรมยอจู (Koilaf) จังหวัดเคียงคีโด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554
Preview

Download

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 สนร. เกาหลีใต้ ร่วมจัดการอบรมและบรรยายกฎหมายแรงงานให้แก่แรงงานไทย E-9 จำนวน 48 คน ที่ผ่านสอบระบบ EPS รุ่นที่ 506 ณ ศูนย์อบรมยอจู มูลนิธิแรงงานนานาชาติ (Koilaf) จังหวัดเคียงคีโด สาธารณรัฐเกาหลี


227
TOP