Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์) เยี่ยมชมศูนย์อบรมแรงงานต่างชาติ ที่สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์) เดินทางไปเยี่ยมชมและประชุมหารือกับนายอัน ซอง คืน หัวหน้าทีมแรงงานต่างชาติ นายคิม อืน จิก และคณะผู้บริหาร ศูนย์อบรมแรงงานต่างชาติ เมืองยอจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นายสุทธิ สุโกศล ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานไทย และนางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมประชุม

ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมสำนักงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลและมอบนโยบายการดูแลช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีใต้


151
TOP