Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 14/60 ณ ศูนย์ช่วยเหลือ Ambassador for Love เมืองโอซาน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดโครงการแรงงาสัมพันธ์สัญจรครั้งที่ 14/2560 ร่วมกับมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Labor Foundation) ณ ศูนย์ช่วยเหลือ Ambassador For Love เมืองโอซาน จังหวัดคยองกี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 70 คน

ในงานนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นกำลังใจให้แรงงานไทย และบรรยายเรื่องกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานรักษากฎหมายของเกาหลีและเดินทางกลับประเทศ เมื่อครบสัญญาจ้างงานแล้ว นอกจากนี้ ทาง KLF บรรยายเรื่องระบบ EPS และพ.ร.บ. มาตรฐานแรงงานเกาหลี ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหา ให้คำปรึกษา และ แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทย
ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์

 


165
TOP