Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ร่วมออกบูธที่งานไทยเฟสติวัล 2016 ณ คลองชองแกชอน กรุงโซล

 

 

              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับทีมประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ Seoul Metropolitan Government จัดงาน Thai Festival 2016 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงโซล ณ Cheonggye Plaza กรุงโซล ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่ากรุงโซล รองปลัดกรุงเทพฯ และ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลให้เกียรติเปิดงาน ไฮไลท์ของงาน ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้งการแสดงจาก “เก่ง เดอะวอยซ์” การสาธิตมวยไทยโดย “แสนชัย” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันมวยไทยกว่า 60 คู่ การสาธิตการทำอาหารไทย การลอยกระทง การขายอาหาร และการชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศไทยจำนวน 12 ใบ งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


              ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร Mr.Park Won Soon นายกเทศมนตรีกรุงโซล และนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai Festival in Korea 2016 ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีความสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร-กรุงโซล พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมงานอย่างเป็นทางการ

 

              ฝ่ายแรงงานฯ จัดกิจกรรมขบวนพาเหรดกลองยาวของแรงงานไทย (E-9) และกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี คณะลูกศิษย์วัดพุทธรังษีโซล นอกจากนี้ได้ออกบูธจัดกิจกรรมถาม- ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาและเป็นล่ามแปลภาษา แจกเอกสาร คู่มือแรงงานไทยและอธิบายเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา การย้ายงาน การต่อสัญญาจ้าง ค่าชดเชยกรณีบริษัทล้มละลาย ในงานครั้งนี้มีแรงงานไทยและนายจ้างชาวเกาหลีร่วมลงทะเบียนเยี่ยมชมบูธและรับเอกสาร จำนวน 92 คน

               กิจกรรมอื่นๆ อาทิ การออกบูธหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยจัดแสดงมวยไทยและการแข่งขันชกมวยของสมาคมมวยไทยในสาธารณรัฐเกาหลี สินค้าผลิตภัณฑ์ไทย บูธสาธิตวิธีการปรุงอาหารไทยจากเชฟเกาหลีและเชฟไทย บูธร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนการให้ข่าวสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้ชาวเกาหลีใต้และชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 


88
TOP