Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำของปี 2560 ชั่วโมงละ 6,470 วอน

 □ กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน โดยนายลี คี ควอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำของปี 2560 ชั่วโมงละ 6,470 วอนจากเดิม 6,030 วอน (ปรับเพิ่มขึ้น 440 วอน คิดเป็น 7.3 % ) เมื่อคำนวณค่าจ้างมาตรฐานสัญญาจ้าง 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (209 ชั่วโมงต่อเดือน) เป็นเงิน 1,352,230 วอน ค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอบคุณรูปภาพหัวข่าวจาก http://www.whowired.com/407307.htm


124
TOP