Skip to main content

หน้าหลัก

การรายงานตัวกลับแบบสมัครใจผ่านระบบออนไลน์

รายงานตัวสมัครใจเดินทางกลับประเทศ  ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดทำระบบรายงานตัวออนไลน์แก่คนต่างชาติที่พำนักผิดกฎหมายอยู่ในเกาหลีใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดที่ สนง.ตม.พื้นที่

หากรายงานตัวแล้วไม่เดินทางกลับตามกำหนด สามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันรายงานตัว/หากเกินกำหนดจะมีค่าปรับและห้ามเดินทางเข้าประเทศอีก

วิธีการรายงานตัว

  1. เข้าเว็บไซต์ www.hikorea.go.kr
  2. คลิกที่ภาพรูปเครื่องบินบนพื้นสีฟ้า
  3. เข้าสู่หน้าเงื่อนไข กดเครื่องหมายในช่องรับทราบ แล้วกด apply
  4. กรอกข้อมูลตามตัวอย่างที่แนะนำ แล้วกด apply
  5. สั่งพิมพ์เอกสารหลังกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว เพื่อยื่น ตม.ที่สนามบินต่อไป (กรอกข้อมูลในระบบล่วงหน้า 3-15 วัน เหมือนไปติดต่อ ตม.พื้นที่)

1678
TOP