Skip to main content

หน้าหลัก

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 เป็นเงิน 8,590 วอน

คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ได้มีมติเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ ในปี 2563 เป็นจำนวน 8,590 วอน ต่อชั่วโมง จากเดิม 8,350 วอน (ปรับเพิ่มขึ้น 240 วอน /ร้อยละ 2.9) ซึ่งเป็นอัตราปรับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 เป็นรายเดือน เป็น ค่าจ้างสูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 50,160 วอน ต่อเดือน

สำหรับ สถานประกอบการ ที่ลูกจ้างทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (209 ชั่วโมงต่อเดือน) เป็นเงิน 1,795,310 วอน 
ทำงาน 44 ชม./สัปดาห์ เป็นเงิน  1,941,340 วอน/เดือน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าจ้างขั้นต่ำเกาหลีใต้ ปี 2020
ค่าจ้างขั้นต่ำเกาหลีใต้ ปี 2020
ค่าล่วงเวลาเกาหลีใต้ ปี 2020
ค่าล่วงเวลาเกาหลีใต้ ปี 2020

21105
TOP