Skip to main content

หน้าหลัก

HRD Korea ขอประชาสัมพันธ์ผ่านฝ่ายแรงงานฯ เรื่อง การฝึกอบรมให้กับแรงงานต่างชาติ

หน่วยงาน HRD Korea ขอประชาสัมพันธ์ผ่านฝ่ายแรงงานฯ

 

เรื่อง การฝึกอบรมให้กับแรงงานต่างชาติ

 

โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับแรงงานต่างชาติ 3 คอร์สนะครับ
1) การฝึกอบรมสำหรับแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศ
2) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้
3) หลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลี เพื่อได้ประกาศนิยบัตร (Korea Language Certification)
รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกอบรมและระยะเวลาอยู่ในไฟล์แนบนะครับ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์hlaksuutrfuekbrm-phuuthiicchaedinthaangklabpraeths.pdf

ขนาด : 1059.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23/06/2559

ชื่อไฟล์hlaksuutrfuekbrm-phuuthiiyangyuuainekaahlii.pdf

ขนาด : 1024.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23/06/2559

ชื่อไฟล์hlaksuutrfuekbrm-phaasaaekaahlii.pdf

ขนาด : 902.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23/06/2559

101
TOP