Skip to main content

หน้าหลัก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้โอวาทแรงงานไทยระบบ EPS ภาคอุตสาหกรรม 190 คน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี ผู้ช่วยทูตแรงงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปยังศูนย์อบรม KLF เมืองยอจู จังหวัดคยองกี โดยมี นายจอง ซิค ลี เลขาธิการ KLF (Korea Labour Foundation) นายฮิยอน แบค ฮา ผู้อำนวยการ ทีมแรงงานต่างชาติ และทีมเจ้าหน้าที่ KLF ให้การต้อนรับ 
Preview

Download

นายสิงห์ทองฯ ได้พูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายจอง ซิค ลี ในประเด็นการคัดเลือกแรงงานไทยเข้ามาทำงานตามระบบ EPS ( Employment Service System) และความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และไทยในมิติต่าง ๆ และรับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของ KLF  หลังจากนั้นได้กล่าวให้โอวาทแก่แรงงานไทย 190 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยได้กล่าวชื่นชมความในความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ภาษาเกาหลีและผ่านการทดสอบสมรรถนะจนได้รับคัดเลือกให้เดินทางมาทำงาน ซึ่งต่างมีเป้าหมายในการหารายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัว และเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจชาติอีกทางหนึ่งจากเงินที่ส่งกลับบ้าน ซึ่งการทำงานในเกาหลีเป็นงานที่ต้องใช้กำลัง เป็นงานหนัก งานบางอย่างต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงมีกลิ่นรุนแรง มากกว่าปกติ จึงต้องมีความอดทนกับงานที่ทำ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างมีวินัยทุกครั้ง รวมทั้งเตรียมรับมือกับความแตกต่างของสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าเมืองไทย จำเป็นต้องดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ ที่สำคัญคือการไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภท หากมีปัญหาให้ติดต่อกับฝ่ายแรงงานฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ  หรือศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในพื้นที่ต่าง ๆ  ตามช่องทางและหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีในคู่มือซึ่งแจกให้แล้ว  ในโอกาสนี้ ขอให้กำลังใจแก่แรงงานไทยทุกคนที่มาทำงานในเกาหลีใต้ ให้ประสบกับความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังและมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ทำงานราบรื่นจนสิ้นสุดสัญญาจ้าง  ตลอดจนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่ 4-16 มีนาคม 2562 ตามที่สถานเอกอัครราชทูตได้ออกประกาศ โดยลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้  

ด้านนายจอง ซิค ลี เลขาธิการ KLF ก็ได้กล่าวชื่นชมแรงงานไทย ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำให้เป็นที่นิยมชื่นชอบของนายจ้างชาวเกาหลี และแรงงานไทยเป็นความภาคภูมิใจของ KLF ด้วย พร้อมขอให้แรงงานไทยทุกคนประสบความสำเร็จมีรายได้ส่งกลับประเทศตามที่ตั้งใจ

ทั้งนี้ แรงงานไทย 190 คน เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ที่ได้เข้ารับการอบรมพร้อมรับโอวาทจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และเดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยต้องเข้าอบรมก่อนทำงาน ณ ศูนย์อบรม KLF เมืองยอจู จังหวัดคยองกี เป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายแรงงาน ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และการดำเนินชีวิตในเกาหลี ก่อนที่นายจ้างจะมารับตัวเข้าทำงานตามสัญญาจ้าง ต่อไป

—————————————

13 กุมภาพันธ์ 2562


1580
TOP