Skip to main content

หน้าหลัก

อทป. ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตยองอัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554

 

 

อทป. ฝ่ายแรงงานฯ เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตยองอัม จังหวัดชอลลานัม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 อทป. ประชุมกับนายชอง บง ซอน หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือฯ เพื่อหารือเเนวทางในการประสานงานในอนาคตระหว่างฝ่ายแรงงานฯ และศูนย์ช่วยเหลือฯ เพื่อดูแลและช่วยเหลือแรงงานไทย


145
TOP