Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปข่าว “Seoul set to win $ 30 billion Thai flood control deal”

[สรุปข่าวเรื่อง]
“Seoul set to win $ 30 billion Thai flood control deal”
จากหนังสือพิมพ์ The Korea Times ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2554
 
                  เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายงบประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในการจัดการฟื้นฟูประเทศไทยจากความเสียหายหลังภาวะน้ำท่วมใหญ่
                  นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กำหนดจะเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเกาหลีใต้ไปร่วมปรึกษาหารือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้กล่าวว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรของไทยได้เชิญ Minister Shim Myung-pil ผู้แทนจาก National River Restoration Office ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโครงการป้องกันน้ำท่วมจาก 4 แม่น้ำ (Mega-sized four-river refurbishment project) ให้ไปร่วมประชุมหารือที่ประเทศไทย
                  หลังจากที่ต้องทนทุกข์กับภาวะน้ำท่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ประเทศไทยก็ได้กำหนดแผนป้องกันเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากขึ้น และจากความสำเร็จของเกาหลีใต้ในโครงการ Mega-river ซึ่งใช้เงินลงทุนถึง US 2,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2551 ทำให้รัฐบาลไทยให้ความเชื่อถือความสำเร็จในครั้งนั้น จนนายกรัฐมนตรีไทยเชิญนาย Shim ไปบรรยายสรุปถึงโครงการดังกล่าวในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลชุดนี้ได้เชิญผู้แทนรัฐบาลชาติอื่นไปให้คำปรึกษาและแสดงถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยที่มีต่อความสำเร็จในการป้องกันน้ำท่วมในเกาหลีใต้ นาย Shim กล่าวว่าเราไม่แน่ใจว่าได้รับคัดเลือกในการเซ็นต์สัญญาหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจจะเป็นแค่ดูแลบางส่วนของโครงการหรือดูแลทั้งหมดของโครงการ แต่เชื่อมั่นแน่นอนว่าประเทศไทยสนใจ Model ของเรา
                  รัฐบาลไทยส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูง นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบโครงการเป็นเวลาหลายวันในเกาหลีใต้ ซึ่งผู้ที่เดินทางมาร่วมดูงานต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 
                                                    ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
 

121
TOP