Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาหลีใต้ เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือฯ ซิฮึง (Shi Heung)

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน

ประจำ สอท. ณ กรุงโซล ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติซิฮึง ซึ่งตั้งอยู่

ในเขตพื้นที่จังหวัดเคียงกี ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีนายคิม ชง ยง (หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือฯ) คอยให้การต้อนรับ

 

2 พฤศจิกายน 2554

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล


157
TOP