Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาหลีใต้ ร่วมจัดการอบรมแรงงานไทย ณ ศูนย์อบรมยอจู (Koilaf) จังหวัดเคียงคีโด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  สนร. เกาหลีใต้ ร่วมจัดการอบรมและบรรยายกฎหมายแรงงาน ให้แก่แรงงานไทย E-9 จำนวน 97 คน ที่ผ่านสอบระบบ EPS ณ ศูนย์อบรมยอจู มูลนิธิ แรงงานนานาชาติ (Koilaf) จังหวัดเคียงคีโด สาธารณรัฐเกาหลี


145
TOP