Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาหลีใต้เยี่ยมคารวะศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในพื้นที่ภาคใต้

สนร. เกาหลีใต้เยี่ยมคารวะศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในพื้นที่ภาคใต้

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมคารวะผู้อำนวยการของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานตางชาติคิมแฮในเมืองคิมแฮและเจ้าอาวาสวัดยดงชุกในเมืองอูลซานจังหวัดเคียงซางนัม เพื่อประสานงานความช่วยเหลือแรงงานไทยในพื้นที่ภาคใต้

 

 

3 พฤศจิกายน 2554

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล


149
TOP