Skip to main content

หน้าหลัก

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) และคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมแรงงานไทย ที่ศูนย์อบรมยอจู (Koilaf) จังหวัดเคียงคีโด ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
Preview

Download

      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา)

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (หม่อมหลวงปณฑริก สมิติ) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) (นางวรรณพร  ชูอำนาจ) และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล เป็นประธานการอบรม

แรงงานไทย E-9 จำนวน 211 คน ที่ศูนย์อบรมยอจู มูลนิธิแรงงานนานาชาติเกาหลี (Koilaf) โดยมีนายคิม อึน จิก ให้การต้อนรับ

                    รวมทั้งร่วมการประชุมกับนายคิม อึน จิก รองหัวหน้าทีมสนับสนุนแรงงานต่างชาติ เพื่อสนับสนุนและการอบรมแรงงานไทย โดยดูวิดีโอการแนะนำศูนย์อบรมฯ และเยี่ยมชมบริเวณภายในศูนย์อบรมฯ


121
TOP