Skip to main content

หน้าหลัก

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) และคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของคนพิการที่ห้องประชุมโอลิมปิก กรุงโซล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

 

 

               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) อัครราชทูตที่ปรึกษา

(ฝ่ายแรงงาน)    (นางวรรณพร ชูอำนาจ) และที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน(ณคประภา บำรุงสุข) เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของคนพิการ   ที่ห้องประชุมโอลิมปิก กรุงโซล ซึ่งมีแรงงานไทยได้รับรางวัลเหรียญทองร่วมด้วย


117
TOP