Skip to main content

หน้าหลัก

รมว.แรงงานเยือนเกาหลี หาตลาด “เพิ่ม” ให้แรงงานไทยเร่งฝึกฝีมือป้อน”ด่วน”

          11 เม.ย. 52 กำหนดการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง นอกจากการเยี่ยมแรงงานในวันสงกรานต์และลงนามในความเข้าใจจัดส่งแรงงานไทยไป ทำงานในเกาหลีแล้ว ยังมุ่งเน้นการขยายตลาดแรงงานกับผู้นำภาคธุรกิจของเกาหลีด้วย โดยในวันแรกของการเยือน ได้พบปะกับผู้นำของ 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ของเกาหลี คือ จีเอส และแดวู ซึ่งต่างมีเสียงตอบรับที่ดีต่อแรงงานไทย
          ณ   อาคารจีเอสทาวเวอร์ นายไพฑูรย์และคณะ ได้เดินทางไปหารือกับผู้บริหาร  จีเอสเอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น คอร์ปอเรชั่น ในกรุงโซล เกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทยและสภาพการจ้างงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของ บริษัทจีเอส ในประเทศไทย เช่น โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน  และโครงการก่อสร้างในประเทศอื่น ๆ ซึ่งนายไพฑูรย์ ได้ขอให้บริษัทพิจารณาจ้างแรงงานไทยในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ทั่วโลกมากขึ้น  และพร้อมจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งแรงงานไทยไปให้ทันที โดยนายยังคีคิม รองประธานบริหารอาวุโส บริษัทจีเอสฯ กล่าวว่า ทางบริษัทไม่มีปัญหาในการจ้างคนไทยมาทำงาน เพราะทราบดีว่าคนไทยทำงานได้ดีอยู่แล้ว โดยในประเทศไทย ทางบริษัทได้จ้างคนไทยโครงการละเกือบ 100 คนเป็นบุคลากรหลัก และแต่ละแห่งยังจ้างแรงงานไทยผ่านบริษัทรับเหมาช่วง สูงสุดกว่า  3,000 คน อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย ตำแหน่งงานที่หายากและกำลังต้องการมาก คือ ช่างเชื่อมโลหะ เนื่องจากส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปทำงานที่ตะวันออกกลาง
          ต่อมานายไพฑูรย์ ได้หารือกับคณะผู้บริหารบริษัทแดวู ซึ่งมีเครือข่ายการลงทุนก่อสร้างอยู่หลายแห่งทั่วโลก เพื่อเสนอแนวทางในการพิจารณาจ้างแรงงานไทยไปทำงานเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทแดวู เป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีที่มีธุรกิจในหลายแขนงโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง และขณะนี้มีความต้องการแรงงานภาคก่อสร้างในกิจการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในแถบ แอฟริกา ซึ่งพร้อมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหากแรงงานไทยไปทำงานกับบริษัท
           นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ไทยกับผู้ประกอบการที่มีคุณภาพของเกาหลีเหล่านี้ มีสัมพันธภาพกันเป็นเวลานาน และ เป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทชั้นนำแสดงความต้องการแรงงานไทยเข้าไปทำงานในงาน ต่างๆ สวนทางกับกระแสเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต่างก็ต้องการปลดคนงานตามที่มีข่าวเผย แพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง วึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาที่เป็นความต้องการเพื่อ ป้อนให้ผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน เพื่อหาลู่ทางใหม่ให้กับคนไทยในต่างประเทศในขณะที่ตลาดงานในประเทศกำลัง ตึงตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ


136
TOP