Skip to main content

หน้าหลัก

มาตรการของรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อป้องกันการระบาดรุนแรงของไวรัส COVID-19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ประชาสัมพันธ์ว่า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อภายในเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมกว่า 1,260 คน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เริ่มบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระดับ 2 ในบริเวณกรุงโซล จังหวัดคยองกี และนครอินชอน ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2563  โดยสรุปดังนี้

1. ห้ามรวมตัวตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปภายในอาคาร หรือรวมตัวตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เทศกาล งานแต่งงาน งานคืนสู่เหย้า งานศพ การจัดสอบ เป็นต้น โดยผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับไม่เกิน
3 ล้านวอน ตามกฎหมาย

2. สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะของรัฐที่อยู่ภายในอาคารต้องระงับการให้บริการ

3. สถานที่สาธารณะที่อันตราย 12 ประเภท ได้แก่ คลับ สถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ สถานที่จัดการแสดงในร่ม ห้องออกกำลังกายแบบกลุ่ม โรงเรียนกวดวิชาที่มีขนาดเกิน 300 คน ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ร้านคอมพิวเตอร์ จะต้องระงับการให้บริการ (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจพิจารณากำหนดเพิ่มเติม)

4. สถานที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงสูง 12 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชา ร้านเกมส์ ร้านอาหารที่มีขนาดเกิน 150 ตารางเมตร สวนน้ำ สถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา สถานที่จัดงานแต่งงานในอาคาร โรงละคร โรงหนัง
ห้องอาบน้ำรวมและซาวน่า สถานที่ออกกำลังกายในร่ม สถานที่จัดงานศพ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

5. ห้ามโบสถ์จัดกิจกรรมรวมตัว โดยอนุญาตให้ทำพิธีและกิจกรรมทางศาสนาทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น

6. แนะนำให้สถานสังคมสงเคราะห์และสถานรับเลี้ยงเด็กปิดทำการชั่วคราว

7. แนะนำให้สถานศึกษาในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก ทำการเรียนการสอนทางไกล และให้สถานศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ พิจารณาลดความแออัดให้เหลือเพียง 1 ใน 3 (สำหรับโรงเรียนมัธยมปลายกำหนดให้เหลือ 2 ใน 3)

8. ขอให้สถานที่ทำงานต่าง ๆ ปรับเวลาการทำงานให้ยื่ดหยุ่น หรือให้พนักงานทำงานที่บ้าน เพื่อควบคุมให้จำนวนพนักงานในแต่ละวันให้ลดลง

9. ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนในบริเวณข้างต้นเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

10. ให้ใส่หน้ากากอนามัยในร้านอาหาร รวมถึงสถานที่สาธารณะทั้งภายในและนอกอาคาร หากฝ่าผืนปรับ 1 แสนวอน

ทั้งนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเคร่งครัด รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารข้างนอก สวมใส่หน้ากากและรักษาระยะห่าง 2 เมตร เมื่อมีความจำเป็นต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม มีไข้ หรือมีความผิดปกติบริเวณทางเดินหายใจ ขอให้รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1339 หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1345 ต่อ 0*5* สำหรับภาษาไทย ก่อนการเดินทางไปยังโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรงพยาบาล

สำหรับกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ hotline +82 10 6747 0095 หรืออีเมล rteconsular@gmail.com รวมทั้งขอให้โปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ www.cdc.go.kr สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป


292
TOP