Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยฯ ครั้งที่ 3/2560 (เทศกาลไทยเฟสติวัล 2017)

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3/2560 โดยสรุปได้ดังนี้

          

           1. การจัดกิจกรรมเทศกาลไทย 2017 เป็นการจัดกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลและหน่วยงานราชการไทยในกรุงโซล (Team Thailand) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณคลองชองแกชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นการจัดงานในลักษณะเทศกาลไทยอย่างเป็นทางการครั้งที่ 3 ในสาธารณรัฐเกาหลี (Thai Festival 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ความนิยมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นแก่ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าไทย การแข่งขันมวยไทย การสาธิตการนวดแผนไทย การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชมรม สมาคม ชุมชนไทย และประชาชนไทย-เกาหลี นอกจากนี้บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ กลุ่มชุมชนไทย ที่เข้าร่วมในการออกร้านและจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ทั้ง 2 วัน ประมาณ 20,000 คน

           2. ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Moon Hee Sang ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเกาลี-ไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai Festival 2017 (Unique Thai Experiences in Seoul) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมงานอย่างเป็นทางการ

           3. ฝ่ายแรงงานฯ จัดกิจกรรมการสาธิตการนวดแผนไทย โดยฝ่ายแรงงานฯ ได้นำบุคลากร   ผู้มีความชำนาญด้านการนวดแผนไทย จำนวน 8 คน มาเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้มีชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวเกาหลีให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการสาธิตการนวดไทย ที่บูธฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นจำนวนมาก ซึ่งระหว่างการใช้บริการก็มีการสอบถามข้อมูลการนวดไทย การแก้ไขอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แสดงให้เห็นถึงความสนใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและความนิยมไทยได้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 340 คน และร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ร่วมกับชุมชนไทย ในสาธารณรัฐเกาหลี คณะลูกศิษย์วัดพุทธรังษีโซล

           4. จัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การออกบูธหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย จัดแสดงมวยไทยและการแข่งขันชกมวยของสมาคมมวยไทยในสาธารณรัฐเกาหลี กิจกรรมแฟชั่นโชว์ ผลิตภัณฑ์ไทยจากนักออกแบบรุ่นใหม่ สินค้าผลิตภัณฑ์ไทย บูธร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนการให้ข่าวสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้ชาวเกาหลีใต้และชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

 


185
TOP