Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/60 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอึยจองบู

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดแรงงานสัมพันธ์สัญจรครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอึยจองบู จังหวัด คยองกี ร่วมกับฝ่ายกงสุลฯ ซึ่งจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการแก่ประชาชนคนไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจากโรงพยาบาลสงฆ์ ส่งคณะแพทย์และพยาบาลมาตรวจสุขภาพให้แรงงานไทย เจ้าหน้าที่จาก ACRCหรือหน่วยงานป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นของเกาหลีมาร่วมรับฟังปัญหาของคนไทย และมีบริการเปิดบัญชีให้แก่แรงงานไทยจากธนาคาร KEB ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก HRD เกาหลีมาร่วมรณรงค์ให้แรงงานไทยใช้เวลาในวันหยุดมาเรียนภาษาเกาหลีและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

 

 

 


138
TOP