Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ฮันกุ๊ก ณ กรุงโซล และได้รับมอบหน้ากาก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

TOP