Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ร่วมพิธีศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตระหว่างปฏฺิบัติงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ เข้าร่วมพิธีศพแรงงานไทยที่ถูกรถเครนชนในอุโมงค์ก่อสร้างจนเสียชีวิต ซึ่งนายจ้างจัดพิธีเคารพศพให้คนงานทั้งบริษัทมาร่วมงาน และรับผิดชอบการจัดการงานศพทั้งหมดให้ รวมทั้งให้ผู้แทนบริษัทนำอัฐิของผู้ตายไปส่งให้ถึงมือของแม่และครอบครัวที่จังหวัดอุดรธานีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้

โดยในส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ทายาทผู้ตายจะได้รับเงินประกันการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำงาน ประมาณ 100 ล้านวอนและเงินค่าทำขวัญจากบริษัทนายจ้างอีก 50 ล้านวอน

โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า “ไม่ว่าเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ชดเชยความสูญเสียของครอบครัวไม่ได้” ดังนั้นขอให้แรงงานไทยทุกคนอยู่ในความไม่ประมาท และขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรก และขอให้แรงงานไทยทุกคน ทำงานเก็บเงินจนครบสัญญา หอบเงินวอนกลับเมืองไทยเพื่อไปใช้จ่ายเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทุกคนและครอบครัว


266
TOP