Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ร่วมกิจกรรมการบรรยายของแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศและประสบความสำเร็จ

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 สถาบันพัฒนาทรัพยกรมนุษย์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD, Korea) ได้จัดการบรรยายของแรงงานไทยที่เดินทางกลับ ประเทศแล้วประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมแฮ โดยเรียนเชิญ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทย

 

นางสาวนิตยา เสนาดี อดีตแรงงาน EPS เป็นผู้บรรยายในงานนี้ โดย HRD ได้คัดเลือกแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทย แล้วประสบความสำเร็จจากประเทศไทย ซึ่งน.ส.นิตยา ได้เดินทางมาทำงานในเกาหลีใต้ เก็บเงินวอนไปเปิดกิจการร้านขายยีนส์เกาหลี ประสบความสำเร็จมีแบรนด์ขายเสื้อยืดใส่กับยีนส์ Z also เป็นของตัวเอง ผันตัวจากค้าปลีกเป็นค้าส่งแล้ว

 

ท้ายนี้ นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวแสดงความภูมิใจกับความสำเร็จ และให้โอวาทแก่แรงงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้ และส่งเสริมให้เตรียมพร้อม สำหรับอนาคต หลังจากครบสัญญาจ้างงาน ในเกาหลีใต้

 

 

****************************

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

 

       โทร. 02 794 5222 โทร. 02 794 7222

 


101
TOP